Grad Bihać - Privreda
Bihac je grad koji je smješten na krajnjem sjeverozapadu Bosne i Hecegovine, te je jedan od teritorijalno vecih i mnogoljudnijih gradova u tom dijelu BiH. Bihac je takoder administrativno sjedište Unsko Sanskog Kantona u kojem živi oko 300.000 stanovnika, dok na teritoriji grada Bihaca živi 61.186 stanovnika.

Pročitajte više

Savjet za ekonomski razvoj je mješovito tijelo sastavljeno od predstavnika privatnog sektora ( vlasnika i izvršnih direktora lokalnih malih, srednjih i velikih preduzeca), javnog sektora ( Gradske uprave i drugih nadležnih institucija na lokalnom nivou) i organizacija civilnog društva.

Pročitajte više

 

Na području grada Bihaća planirana je izgradnja dvije atraktivne poslovne zone i to zona Ripač površine 20,7 ha i zona Kamenica I površine 39,2 ha. Osim toga prirodni potencijal za razvoj turizma i proglašeni Nacionalni park Una, pružaju osnov za razvoj jednog kompleksnog turističkog proizvoda koji može animirati značajnije investitore te ćemo ga smatrati zasebnim lokacijskim paketom.

Pročitajte više