Grad Bihać - Privreda
Vaša pitanja, zahtjevi, molbe, žalbe...

Putem ovog servisa možete uputiti Vaša neposredna pitanja, zahtjeve, molbe, žalbe kao i Vaše prijedloge vezano za rad administrativnih službi Gradske uprave Grada Bihaca.

Takoder, možete dobiti informacije o statusu Vašeg predmeta koji je u fazi obrade i sve neophodne informacije o administrativnim procedurama koje su u nadležnosti Gradske uprave Grada Bihaca.

Za sve Vaše upite nastojacemo da Vam pružimo adekvatan odgovor u roku od najkasnije 48 sati.
Ne možete procitati kod? Kliknite ovdje da promijenite kod