Grad Bihać - Privreda
Cijene usluga

U ovom dijelu stranica možete pronaći i preuzeti objedinjene cjenovnike usluga javnih komunalnih preduzeća kojima je osnivač Grad Bihać u pdf formatuCjenovnik o pruzanju usluga javnih parkiralista.pdf  Cjenovnik o pruzanju usluga javnih parkiralista

Cjenovnik o troskovima komunalnih prikljucaka u nadleznosti JP Vodovod d.o.o. Bihac.pdf  Cjenovnik o troskovima komunalnih prikljucaka u nadleznosti JP Vodovod d.o.o. Bihac

Cjenovnik prikupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada.pdf  Cjenovnik prikupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada