Grad Bihać - Privreda
Podsticaji – sistem podrške razvoju pojedinih sektora

Privrednicima koji djeluju ili namjeravaju djelovati na podrčju grada Bihaća dostupno je nekoliko izvora finansijskih sredstava namijenjenih razvoju MSP-a kroz širok spektar djelatnosti. Tako su dostupna sredstva putem:

  • Programa Gradske uprave (poticaji privredi)
  • Programa podrške Vlade USK-a (poljoprivreda, poduzetničke zone i sl.)
  • Programa Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta
  • Programa Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
  • Programa Federalnog ministarstva za izbjegla i raseljena lica
  • Ministarstva za izbjegla i raseljena lica RS-a
  • Programa Zavoda za zapošljavanje
  • Agencija za unapređenje stranih investicija-FIPA

Također, potencijalni strani investitori koji dolaze iz zemalja čije vlade podržavaju investiranje i razvoj poslova u trećim zemljama, po istom osnovu mogu ostvariti određenu financijsku podršku prilikom ulaganja u našu zemlju, (npr. SIMEST program podrške italijanskim kompanijama koje investiraju u BiH) itd.