Grad Bihać - Privreda
Vodiči i uputstva

U ovom dijelu stranica možete pronaći i preuzeti u digitalnom obliku potrebne zahtjeve i obrazceKomunalne djelatnosti

Folder..

Prijava komunalne takse/  Prijava komunalne takse

Zahtjev za deponovanje gradjevinskog materijala.doc  Zahtjev za deponovanje gradjevinskog materijala

Zahtjev za izdavanje uvjerenja o adresi i kucnom broju.doc  Zahtjev za izdavanje uvjerenja o adresi i kucnom broju

Zahtjev za izdavanje uvjerenja o cinjenicama o kojima se ne vodi sluzbena evidencija.doc  Zahtjev za izdavanje uvjerenja o cinjenicama o kojima se ne vodi sluzbena evidencija

Zahtjev za izmjenu regulacije saobracaja.doc  Zahtjev za izmjenu regulacije saobracaja

Zahtjev za koristenje javnih povrsina za parking prostore.doc  Zahtjev za koristenje javnih povrsina za parking prostore

Zahtjev za ostala privremena koristenja javne povrsine.doc  Zahtjev za ostala privremena koristenja javne povrsine

Zahtjev za postavljanje tende u okviru ljetne baste.doc  Zahtjev za postavljanje tende u okviru ljetne baste

Zahtjev za prekop javnih povrsina.doc  Zahtjev za prekop javnih povrsina

Zahtjev za privremeno koristenje javne povrsine o postavljanju objekata za izvodjenje zabavnih programa.doc  Zahtjev za privremeno koristenje javne povrsine o postavljanju objekata za izvodjenje zabavnih ...

Zahtjev za privremeno koristenje javne povrsine za postavljanje bina za prigodne manifestacije.doc  Zahtjev za privremeno koristenje javne povrsine za postavljanje bina za prigodne manifestacije

Zahtjev za privremeno koristenje javne povrsine za postavljanje ljetne baste.doc  Zahtjev za privremeno koristenje javne povrsine za postavljanje ljetne baste

Zahtjev za privremeno koristenje javne povrsine za postavljanje montaznog objekta tipa kiosk.doc  Zahtjev za privremeno koristenje javne povrsine za postavljanje montaznog objekta tipa kiosk

Zahtjev za privremeno koristenje javne povrsine za postavljanje prodajnog stola ili pokretne tezge.doc  Zahtjev za privremeno koristenje javne povrsine za postavljanje prodajnog stola ili pokretne tezge

Zahtjev za privremeno koristenje javne povrsine za postavljanje prodajno izlozbenog pulta ispred trgovinskih i usluznih objekata.doc  Zahtjev za privremeno koristenje javne povrsine za postavljanje prodajno izlozbenog pulta ispre...

Zahtjev za privremeno koristenje javne povrsine za postavljanje rashladnog uredjaja za prodaju napitaka, sladoleda, kokica i dr.doc  Zahtjev za privremeno koristenje javne povrsine za postavljanje rashladnog uredjaja za prodaju ...

Zahtjev za privremeno koristenje javne povrsine za postavljanje slobodnostojecih reklamnih panoa.doc  Zahtjev za privremeno koristenje javne povrsine za postavljanje slobodnostojecih reklamnih panoa

Zahtjev za privremeno koristenje javnih povrsina za postavljanje gradjevinskih fasadnih skela.doc  Zahtjev za privremeno koristenje javnih povrsina za postavljanje gradjevinskih fasadnih skela

Zahtjev za uklanjanje i orezivanje stabala na javnim povrsinama.doc  Zahtjev za uklanjanje i orezivanje stabala na javnim povrsinama